Dansk EU-politik

Den siddende regering fastlægger retningen for Danmarks EU-politik. Partier uden for regeringen deltager imidlertid stadig i forhandlingerne om de overordnede retningslinjer for fremtidig EU-politik.

 

Partierne i Folketinget fastlægger kursen for dansk EU-politik ved at indgå en aftale kaldet et forlig. For at en dansk politik om EU skal ændre sig, skal alle partier, der udarbejdede den oprindelige aftale, være enige. Hvis parterne er uenige om en foreslået ændring, kan denne ændring ikke finde sted før efter et parlamentsvalg.

To Grundlæggende Aftaler om Dansk EU-Politik:

Forbehold

I december 2014 indgik Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti en aftale om at afholde en folkeafstemning om rets- og hjemmeforbeholdet. Denne folkeafstemning resulterede i, at Danmark beholdt sine forbehold på disse områder, hvilket betyder, at Danmark ikke deltager fuldt ud i EU’s samarbejde om retlige og indre anliggender.

Lissabontraktaten

I 2008 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance en aftale om Folketingets tiltrædelse til Lissabontraktaten. Lissabontraktaten styrkede EU’s institutionelle rammer og gav Parlamentet større indflydelse på lovgivningsprocessen, mens Danmark fortsatte med at have sine forbehold på visse politikområder.

Yderligere Information

Danmarks tilgang til EU-politik er præget af en balance mellem national suverænitet og europæisk integration. Mens Danmark deltager aktivt i mange af EU’s politikker, har landet valgt at stå udenfor visse samarbejdsområder som euroen, rets- og indre anliggender samt forsvarspolitik. Denne tilgang giver Danmark mulighed for at samarbejde med EU på områder, der anses som gavnlige, samtidig med at man bevarer kontrol over nationale anliggender.

Vil du vide mere om Europa-Parlamentet og hvordan du kan blive en del af det? Tag det første skridt ved at downloade vores nye app, EU SPIL! Få dybere indblik i EU’s politiske processer, udforsk parlamentets funktioner, og lær hvordan du kan blive en parlamentsmedlem. Med EU SPIL kan du opdage en verden af muligheder inden for europæisk politik og demokrati. Download appen i dag og begynd din rejse mod at blive en aktiv deltager i Europas demokratiske fremtid!

Download vores Android-app.

Adgang til EU SPIL for iOS-brugere