Rigsfællesskabet, Norden og EU

Demokrati og Selvforståelse i Folketinget: En Ny Æra for Færøske og Grønlandske Sprog

For nylig tog det danske Folketing et betydningsfuldt skridt mod at styrke demokratisk deltagelse og kulturel selvforståelse. De tillader nu færøske og grønlandske medlemmer at tale deres modersmål under debatter. Denne udvikling anerkender ikke blot den sproglige mangfoldighed i rigsfællesskabet, men inkluderer også Færøernes og Grønlands unikke identiteter og stemmer i den danske nationale diskurs.

Rigsfællesskabet og EU: En Komplekst Struktur

For nylig tog det danske Folketing et betydningsfuldt skridt mod at styrke demokratisk deltagelse og kulturel selvforståelse. De tillader nu færøske og grønlandske medlemmer at tale deres modersmål under debatter. Denne udvikling anerkender ikke blot den sproglige mangfoldighed i rigsfællesskabet, men inkluderer også Færøernes og Grønlands unikke identiteter og stemmer i den danske nationale diskurs.

Forståelse af Demokratiske Processer

Der eksisterer en betydelig videnkløft blandt den danske befolkning vedrørende de demokratiske processer og politikker, der styrer rigsfællesskabet, Nordisk Råd, EØS-landene, Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og relaterede institutioner. Denne mangel på bevidsthed kan hæmme den demokratiske deltagelse og føre til en følelse af fremmedgørelse fra de politiske beslutningsprocesser, der påvirker hverdagen.

Forståelse af Demokratiske Processer

Der eksisterer en betydelig videnkløft blandt den danske befolkning vedrørende de demokratiske processer og politikker, der styrer rigsfællesskabet, Nordisk Råd, EØS-landene, Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og relaterede institutioner. Denne mangel på bevidsthed kan hæmme den demokratiske deltagelse og føre til en følelse af fremmedgørelse fra de politiske beslutningsprocesser, der påvirker hverdagen.

Oplysnings- og Debatsessioner for Borgere

For at tackle denne videnkløft er der iværksat et projekt, der skal tilbyde oplysning og debatsessioner for alle danske borgere, med særlig fokus på både unge og ældre. Gennem en online kampagne bestående af en serie på cirka 30-minutters videoer, sigter projektet mod at belyse forholdet mellem Danmark, Færøerne, Grønland og EU. Disse videoer vil også udforske de politiske systemer og historiske baggrunde for rigsfællesskabet og Norden.

Online Videokampagne

Videoerne vil blive frigivet på følgende datoer:

Play Video
Play Video
Play Video