EU, Danmark og fremtiden

Dette er et projekt finansieret af EU via det danske ”Europanævnet”.
I løbet af dette efterår udvikler vi et uddannelsesprogram med 7 film om emner vedrørende Danmark og EU. Der vil også være online konferencer og live ture. Alt er gratis, og alle er inviteret til at deltage. Yderligere information følger i løbet af efteråret.

Covid-19 har fremskyndet en proces med en digital forestillingskraft og digitaliseret handlekraft ikke kun hos de unge, der er vant ti at arbejde digitalt, men også blandt den ældre del af befolkningen, der måske mere er vant til fysiske møder, aviser, fysiske foredrag m.v.
Den ældre del af befolkningen er derfor mentalt parat til at kunne indgå i oplysning og debatter, der foregår digitalt.
Projektet tager forskellige emner op og ser på EU-vinklen ud fra et dansk perspektiv.

Emnerne er:

Danmark og EU

Bruxelles, Strassburg, Danmark land og by. Hvordan spiller vi sammen med EU.

Covid-19

Covid-19 set i et dansk og EU-perspektiv.

Turisme

Hvordan booster EU-programmer Danmarks turismebranche.

Socialfondsprojekters

Betydning for Danmark.

Indvandrerpolitikken

EU ​og Danmark.

Beskæftigelsespolitik

EU-mindsteløn kontra den danske flexicurity model.

Kunst og kulturen

EU ​og Danmark.

Begreb for hvert emne (i kronologisk rækkefølge):

Alt dette er tilgængeligt via en elektronisk platform med adgang fra pc’er, tablets, smartphones osv.

1. Videooptagelser af foredrag

Indspillede foredrag giver en introduktion til emnet og kan ses når som helst.

2. Live webinarer (live diskussioner)

Online webinarer afholdes på bestemte tidspunkter for at udvikle emnet og også give publikum mulighed for at stille spørgsmål.

3. Live virtuelle ture

Live virtuelle ture er et element, hvor du på et bestemt tidspunkt kan følge guiden lige igennem landskabet.

Projektet er afsluttet