Stress

Gratis webinarer og fysiske møder

Vi ved, at det ofte kan være stressende at leve et dagligt liv med udfordringer på arbejdspladsen og daglige udfordringer i privatlivet derhjemme. Det er en del af vores vision at sætte folk i stand til at leve et fredeligt liv i harmoni ikke kun med dig selv og din familie, men også med naturen og med et bæredygtigt miljø.
Derfor er et af vores projekter at invitere dig på en rejse gennem tankerne og give dig viden om, hvorfor du kan opleve stressende situationer på arbejdet eller derhjemme, og lære dig værktøjer til at håndtere dette.
Vi vil i efteråret invitere dig til en række konferencer, der dækker dette emne, og du vil være i stand til at kommunikere internationalt med mennesker, der oplever de samme udfordringer. Du vil også være i stand til både at få råd fra vores erfarne personlige coaches og til at få peer-to-peer råd fra andre mennesker i vores internationale samfund.

Det næste webinar

På det næste webinar vil du opnå yderligere viden om, hvad stress er. Hvordan opfattes stress, hvilke faktorer spiller ind, og hvordan reagerer du typisk på stressbelastninger. Der vil også være ideer til, hvordan du undgår stress, og der vil være case-eksempler. Derudover vil der være fokus på ”bekymringer” som en årsag til stress.

Nærvær som middel

Forløbet er bygget op med online webinarer og fysiske møder. Du kan vælge kun at deltage en enkelt gang, eller du kan deltage alle de gange, som du har lyst. Du kan vælge at deltage både online og fysisk eller kun en af delene.

Online Webinarer

På webinarerne får du et fagligt indlæg om stress-relaterede emner. Du har mulighed for at stille spørgsmål eller via chat eller via din mikrofon. Hvis du har lyst, kan du efter webina-ret snakke online med andre mennesker i hele Danmark om stress.

De fysiske møder

De fysiske møder afholdes en gang om måneden i forskellige kommuner i Danmark. Det vil være en eftermiddag kl. 16:00 – 17:30. Her har du fysisk mulighed for at møde en stresskonsulent og også møde andre mennesker og drøfte stress.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Foreningen Dansk Socialarbejde og Come-Back. Projektet er støttet af Socialstyrelsen, og det er gratis at deltage. Eventuelle spørgsmål kan stilles til stress@dansk-socialarbejde.dk

Hvad er stress?

Stress betyder direkte oversat belastning, men bruges i daglig tale i betydningen overbelastning. At være stresset i kort tid sker der ingenting ved. Men er vi det i længere tid, bliver vi mærkbart forstyrrede i vores måde at fungere på både psykisk, fysisk og adfærdsmæssigt. Og bliver vi ved, risikerer vi at udvikle en række egentlige fysiske, psykiske sygdomme. I “Nærvær som middel mod stress” arbejdes ud fra Sundheds-styrelsens definition af stress.

Stress koster samfundet 20 – 30 milliarder kr. om året. Er man ramt af stress, kan man måske få hjælp via en sundhedsforsikring. Men hjælpen kommer ofte for sent. For at gøre noget afgørende ved stress i samfundet, er der i stedet brug for oplysning og forebyggelse. “Nærvær som middel mod stress” er et initiativ, som ved hjælp af frivillig arbejdskraft og stresseksperter breder viden om stress, afstresning og stressforebyggelse direkte ud til borgerne og på den måde hjælper stressede ud af skammekrogen. 

KALENDER

Online webinarer

Onsdag d. 13. oktober

kl. 16:00 – 17:30

Book et sted

Onsdag d. 27. oktober

kl. 16:00 – 17:30

Book et sted

Onsdag d. 10. november

kl. 16:00 – 17:30

Book et sted

Onsdag d. 24. november

kl. 16:00 – 17:30

Book et sted

Fysiske møder

Region
København

  • Oktober
  • November

Region
Sjælland

  • Oktober
  • November

Region Syddanmark (Odense)

  • Oktober
  • November

Region Syddanmark (Odense)

  • Oktober
  • November

Region Syddanmark (Odense)

  • Oktober
  • November

Hold øje med hjemmeside vedr. konkrete datoer for de fysiske møder