Hjælp til ledige

Danmark har vi for øjeblikket en stor udfordring grundet COVID-19. Det betyder, at vi har stigende ledighed, og at flere pludseligt står udenfor arbejdsmarkedet. Dette giver særligt udfordringer for de mennesker, der i forvejen står længst fra arbejdsmarkedet, og som er ekstra sårbare. Foreningen Dansk Socialarbejde arbejder vi med, at også denne målgruppe kommer tættere på arbejdsmarkedet og på sigt også opnår selvforsørgelse. Vores frivillige gør en stor indsats via forskellige nedværk, og derudover arbejder vi sammen med andre aktører indenfor det beskæftigelsesrettede områder med både konkrete projekter og med konceptudvikling af nye ideer.

Har spørgsmål

[wpforms id="669"]