Lokale indsatser

Ung bæredygtig vækst

Iværksætteri for sårbare unge

Projektet er afsluttet!

Bevilling fra Velliv Foreningen

På grund af COVID-19 består projektet af et VIRTUALT program med fokus på kompetenceudvikling og fælles møder, netværksaktiviteter og præsentation af idéer. Indsatsen varetages af erfarne frivillige iværksættere. 

Formålet med projektet er, at pressede unge med iværksætterdrømme ikke falder hen i ensomhed og social isolation, samt mister håbet og troen på deres drømme efter coronakrisen. Idéen er, at iværksætteri skal give de unge et fælles tredje, en vej ud af ensomhed og mistrivsel og et håb om en lys fremtid.

Bæredygtighed og digitalisering

Målgruppen for deltagerne er unge, sårbare erhvervsaktive i alderen 20–30 år i Aarhus og omegn, der drømmer om at indtræde på arbejdsmarkedet gennem iværksætteri og innovation ved opstart af egen virksomhed, hvor der vil være fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Gennem det planlagte forløb får de unge, der deltager på forløbet, mulighed for at opnå teoretisk viden om iværksætteri, entrepreneurship og innovation. Samtidigt opnås der praktisk erfaring med forretningsudvikling og det at starte egen virksomhed.

Samtidig er der fokus på netværksdannelse, så de unge får mulighed for at mødes om et fælles tredje. 

De faglige emner på undervisningsaftenerne er bl.a.
• Hvad forstås der ved mental sundhed
• Hvad er bæredygtighed og hvordan kan vi integrere denne tankegang på en innovativ måde
• Hvad er digitalisering, digital forestillingskraft og digital handlekraft
• Forretningside og forretningsplan
• Hvem er kunderne, innovation og netværk
• Salg og markedsføring
• Økonomi og budgetlægning
• Bogføring, medarbejdere og løn
• Skat, moms og andre afgifter
• Levering af kvalitet
• Forberedelse til ”Løvens hule”
Herefter deltager de unge i ”Løvens hule”, hvor hver deltager får en halv time efterfulgt af individuel
feedback til at præsentere deres forretningside til et panel af erfarne erhvervsledere, iværksættere, samt
sundhedsfaglig person (mental sundhed), der frivilligt stiller op med gode råd og vejledning.
”Løvens hule” afholdes som 1-2 heldagsarrangementer, hvor deltagerne også har mulighed for at
netværke udover fremlæggelsen og høre feedbacken fra de øvrige deltagere.

Tidsplan for kurset

Alle webinarer vil blive afholdt fra kl. 18.00 - 20.00

  • Februar 1, 3, 8, 15, 17, 22, 24
  • Marts 1, 3, 8, 10
  • Løvens hule - Marts 12, 19 kl. 10 - 16